Wikia


Shabti's zijn de kleinde dienaren van de farao, en helpen hem in het hiernamaal
Shabtis 300

Een shabti

s en doen alles wat de farao zegt. Ze zijn met z'n velen. Ze helpen de farao in dagelijkse dingen en worden met de farao begraven