Wikia


Weleer

De scepter van Weleer

De scepter van Weleer is een voorwerp dat elke generatie word doorgegeven aan een andere farao. Het is een magisch voorwerp dat goddelijke krachten en dominatie weergeeft. Seth de god van chaos en wanorde wil de scepter in handen krijgen om zo alle mact te krijgen en te regeren over de boven en Onderwereld. De scepter is nu in de handen van Tutenstein die hem af en toe misbruikt voor andere dingen zoals: hamer, golfstick en zelf als ruggenkrabber. De scepter word vaak gestolen door de handlangers van Seth, en moet worden terug gehaald door Tutenstein, Cleo en zelf Luxor. De staf is g
Tutenstein 01

De scepter gaat naar generatie op generatie

ebasseerd op de scepters die de farao's gebruikten in het Oude Egypte.
Normal TUT 001

Tutenstein die de scepter gebruikt