Wikia


TROLLkING tURN color

Demon 2

De demonen spelen een grote rol in de serie. Als Tutenstein en Cleo naar de Onderwereld gaan worden ze vaak aangevallen door de demonen. Alle demonen leven in de Krochten van de onderwereld. Dat zijn de donkerste ein duisterste plekken van de Onderwereld. De voornaamste demonen zijn: Hemhety, Khesef en Sekhem. De baas over de demonen is de god Seth.
TROLL1 TURNcolor

Demon 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki